Hotline: 0888.609199 

 

1
2
3
4
5
6
7

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật VNT

Vải địa Kỹ thuật VNT đa dạng và phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam, chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm luôn đồng hành với đơn vị thiết kế, tư vấn và thi công trong việc đưa ra các giải pháp tối ưu nhất vì chất lượng công trình.

Quý khách có thể lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật của từng sản phẩm trong danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây:

Tiêu chuẩn kỹ thuật theo mặt hàng từ VNT14 đến VNT22 (Từ 7 kN/m đến 11kN/m) hoặc down load HERE

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật theo mặt hàng từ VNT23 đến VNT32 (Từ 11,5 kN/m đến 16kN/m)

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật theo mặt hàng từ VNT34 đến VNT50 (Từ 17 kN/m đến 50kN/m)

 Tiêu chuẩn kỹ thuật theo mặt hàng từ VNT52 đến VNT50 (Từ 26 kN/m đến 35kN/m)

Nội dung liên quan:

Logo đối tác